The Huts in the Hills

CROESO

Mewn coedwig yng nghysgod y Mynyddoedd Duon mae 4 caban bugail unigryw yn barod i groesawu unrhyw deithiwr anturus.

Mae’r eco-gabanau yma yn cynnig llety cysurus i grwpiau hyd at 6 pherson mewn llecyn gwledig islaw Hay Bluff.

O’r guddfan anghysbell hwn ger nant Digedi gallwch grwydro Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar droed, ar gefn beic neu farchogaeth.

Y CABANAU

Os ydych yn caru bywyd gwyllt a’r awyr agored yna bydd y cabanau yn berffaith i chi.

Saif y pedwar caban, sydd wedi eu hinswleiddio’n llwyr, o amgylch aelwyd garreg allanol, yn barod ar gyfer barbeciw fin nos. Mae’r tri caban cysgu yn cynnwys gwely dwbl cyfforddus ynghŷd â stof llosgi pren. Gellir darparu dillad gwely a thywelion os oes angen.

Cyfeiriad

Caemarchog,
Llanigon,
HR3 5RJ